سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 خستگی ناپذیر - سلام شهدا

خستگی ناپذیر

پنج شنبه 91 تیر 29 ساعت 4:3 عصر

سلام
یکبار من و مجید پازوکی و دو سه تا دیگر از بچه ها داشتیم به منطقه می رفتیم؛ از جایی رد شدیم که زمین زیر پایمان پوک بود و صدا می داد. پا را که برزمین کوبیدیم، احساس کردیم این خاک دست خورده است. مجید با بیل دستی شروع کرد به کار کردن. خیلی کار کرد. با وجودی که جانباز بود و از لحاظ جسمی توان چندانی نداشت، آنقدر زمین را کند تا شش شهید پیدا کردیم.

ــــــــــــــ

شهدا در قهقه مستانه عندربهم یرزقونند...

طلوع ماه میهمانی خدا پیشاپیش مبارک حقیر را هم سر سفره های افطار و سحر دعا کنید...


نوشته شده توسط : لاهوت

نظرات ديگران [ نظر]