شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال

لاهوت

لاهوت
آدم توي چنين سمتي باشه بازم کارهاي ديگران را بکنه نشانه ي از متقين بودن
لاهوت
خيلي عجيب به اين شهيد وابسته شدم
لاهوت
خدايا با دل من چه کردي که چنين الگويي را پيش روم گذاشتي کاش زودتر به دنيا اومده بودم و پيششون رفته بودم
mp3 player شوکر
لاهوت
رتبه 0
0 برگزیده
674 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top