سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 با یک دست - سلام شهدا

با یک دست

شنبه 90 فروردین 27 ساعت 2:46 عصر

سلام

وسط معبر ، کف زمین ، سنگر کمین زده بودند؛ نمی دیدمشون . بچه ها تیر می خوردند. می افتادند. حاجی از روی خاک ریز اومد پایین . دوربین را پرت کرد توی سنگر .گفت « دیدمشون. میدونم باهاشون چی کارکنم.» سن و سالی نداشت . خیلی، شانزده یا هفده.حاج حسین دست گذاشت روی شونهاش. گفت« می تونی ؟ خیلی خطرناکه ها.» گفت « واسه ی همین کارااومده یم حاج آقا!» سوار شد. پشت فرمان بلدوزر گم می شد. بیل بلدوزر را تا جلوی صورتش آورد بالا . حاج حسین داد زد « گاز بده برو جلو. هر وقت گفتم . بیل رو بیار پایین، سنگر شونو زیر ورو کن. باید خیلی تند بری.» یک دفعه دیدیم بلدوزر ایستاد .حاج حسین از روی خاکریز پرید آن طرف . داد زد « بچه ها بدوین.» دویدیم دنبالش ، بدون اسلحه . خودش نشسته بود پشت فرمان ، با همون یک دست . گاز می داد ، سنگر عراقی ها را زیر و رو می کرد.

_____________________________

شهدا در قهقه مستانه عند ربهم یرزقونند...


نوشته شده توسط : لاهوت

نظرات ديگران [ نظر]