سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 هیس!!! - سلام شهدا

هیس!!!

چهارشنبه 95 فروردین 18 ساعت 11:17 صبح

 

نتیجه تصویری برای شهید

هیس!

آرام گناه کنید...

او خواب است...
مبادا با گناه بیدارش کنید از این خواب خوش...

مبادا بفهمد چه میگذرد...

نه...نه...

او طاقت ندارد...نمیتواند به کمکمان بیاید...

مگر نمیبینید زخمی شده...

مگر نمیبینید چقدر خسته است...

چگونه از پس این همه گناه ما برآید...

دلش تاب نمی آورد...

آخر او دید ک چگونه یکی یکی بچه ها تکه تکه شدند...

ای به فدای تن رنجیده ات...

ای به فدای لباس های خاکی ات...

جان من بیدارنشو...

مارا دراین حال مالامال خراب نبین...

مارا دراین همه بی خیالی نبین...

حالمان عجیب خراب است...

میدانیم ب این راحتی ها خوب نمیشویم...

برو ب فرمانده ات بیسیم بزن بگو تا نیروهایش را اعزام کند...

هوای روزگارمان از حد هشدار گذشته...

وضعیت قرمز است...

آلودگی همه جارا گرفته...

نیاز به حال پاک داریم...اما...

اما جان من نگو وقتی بیدارشدی چه دیدی...

آبروی نداشته مان جلوی فرمانده ات میرود...

فقط بگو حالشان خوب نیست... .

---------------------------------------------

شهدا در قهقه مستانه عند ربهم یرزقونند.....

بعد نوشت: می شود برای دلم دعا کنید .....

 

 


نوشته شده توسط : لاهوت

نظرات ديگران [ نظر]